Campagnes

Wij helpen u met het ontwerpen en uitvoeren van publiekscampagnes met onorthodoxe methoden en een innoverende werking. Het gaat hierbij vooral om leefstijlcampagnes, waarbij mensen worden verleid om ander gedrag te gaan vertonen en organisaties worden gestimuleerd om daaraan bij te dragen. Een gedegen en wetenschappelijk gefundeerde voorbereiding staat aan de basis voordat tot uitvoering wordt overgegaan.


Zanskar heeft jarenlange kennis en ervaring in huis om samen met u een effectieve campagnestrategie te ontwikkelen. We helpen u bij het formuleren van de boodschap, het segmenteren van de doelgroep, het vaststellen en vervolgens monitoren van de resultaten en het selecteren van de mediamix en overige communicatiemiddelen (van tv-spots tot locale freepublicity). Desgewenst helpen wij u bij het uitrollen en evalueren van de campagne.

Heel Nederland FietstJOGG campagne Drink Water

Gezonde SchoolCampagne Veilig Verkeer

 
© Zanskar