Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zanskar Training & Consultancy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Werkzame organisatie
- Functie
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten

Waarom gegevens
Zanskar Training & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren
Zanskar Training & Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen
Zanskar Training & Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zanskar Training & Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Zanskar Training & Consultancy gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jaap@zanskar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Beveiliging
Zanskar Training & Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jaap@zanskar.nl.

 
© Zanskar