Training & Moderating

 

Masterclass "ondernemers betrekken en coalitievorming" voor adviseurs

Programma Een tegen Eenzaamheid (VWS)
April 2020

Voorzitter a.i. Commissie Humane Metmodellenlogo SGFlogo ZonMw

SGF/ZonMw
April 2020

Advies publiek private samenwerking Animalis

Aeres
2019

Procesbegeleiding  bij Sportakkoord

Gemeente Ede
2019

Inspiratiebijeenkomst MT en Staf

Diabetesfonds
2018

Begeleiding Wetenschappelijke Advies Commissielogo Longfonds

Longfonds
2018

Dagvoorzitter congres Sociaal Actief

LKCA/KCSport
2018

Dagvoorzitter Strategische sessie Wetenschappelijke Advies Commissielogo Longfonds

Longfonds
13 juni 2018

logo Voedingscentrum

Expertmeeting partijen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Voedingscentrum
24 juni 2018

Dagvoorzitter Nationaal Zwembadcongres

VCG
2017, 2018

Dagvoorzitter Studiedag Gezonde School coördinatoren VO- en MBO-docentenlogo VO Raadlogo MBO Raad

VO-raad en MBO-raad
10 november 2017

Workshops PPS en moderating Open Spacelogo KCSlogo NOC&NSFlogo ZonMw

Lerende Netwerken Regionaal van VSG, NOC&NSF, KCSport
sept-okt 2017

Moderating werkconferentie Vitaal en Gezond Limburglogo JOGGlogo NL2025logo ZonMw

NL 2025, JOGG en provincie Limburg
juni 2017

Werkconferentie visie-ontwikkeling lokaal sportbeleidlogo ZonMw

Vereniging Sport en Gemeenten
juni 2017

Voorzitter commissie Experimenten Participatiewetlogo ZonMw

ZonMw
april 2017  t/m maart 2020

Voorzitter commissie Kinderopvanglogo ZonMw

ZonMw
september 2016- heden

Gezonde School

Begeleiding ontwikkeling meerjarenplan Gezonde School 2017-2020

VO-raad, MBO-raad, PO-raad, RIVM/CGL, GGD/GHOR
april - juni 2016

Moderator werkconferentie Financiering Ketenaanpak Overgewicht

Jongeren op gezond gewicht

Jongeren op gezond gewicht
28 januari 2016

Begeleiding Wetenschappelijke Advies Commissie

Longfonds
25 januari 2016

Moderator Closed Circle Conference

NOC*NSF
november 2015

Dagvoorzitter studiedag Gezond in

Pharos
november 2015

Moderator brainstorm Wetenschappelijke Advies Commissie

Longfonds
september 2015

logo Hartstichting

Moderator expertmeeting vignet Gezonde School

Hartstichting
maart 2015

Moderator en dagvorzitter congres Limburg op Gezond Gewicht

Provincie Limburg
maart 2015

Moderator Ronde Tafel Europa, Sport & Integriteitlogo Rijksoverheid

Ministerie van VWS
januari 2015

Moderator Kidsmarketing voedingsindustrielogo Hartstichting

Hartstichting
november 2014

Begeleider bijeenkomst “ verkenning samenwerking”logo Diabetes Vereniging Nederlandlogo Diabetes Fonds

Diabetes Fonds en Diabetes Vereniging Nederland
20 november 2014

Begeleider stakeholdersmeeting Kidsmarketinglogo Hartstichting

Hartstichting
11 november 2014

Voorzitter deelcommissie PP5 “Opvoeding en Onderwijs”logo ZonMw
en lid centrale commissie PP5

ZonMw
sinds oktober 2014

Moderator Expertmeeting relatie schoolprestaties en sport/bewegenlogo NRO

NRO/NWO/ZonMw
24 september 2014 

Moderator “fondsen op weg naar een gezonde samenlevinglogo SGF

Samenwerkende Gezondheids Fondsen (SGF)
13 mei 2014

Dagvoorzitter congres "Kidsmarketing" logo Hartstichting

Hartstichting
14 februari 2014

Dagvoorzitter congres "Watersport op de kaart" logo Provincie Flevoland

Provincie Flevoland
5 december 2013

Voorzitter ZonMW-commissie “Vitaal” Onderzoeksprogramma Sportlogo ZonMW

ZonMW
2012- 2015

Moderator World Congres Tafisa NISB logologo Tafisa
(The Association For the International Sports for All)

Tafisa en NISB
24 - 27 oktober 2013
 

Moderator Invitational Conference sedentair gedrag bij werknemersNISB logoTNO logo

TNO en NISB
14 oktober 2013
 

Moderator Ronde Tafel Conferentie profs 1e en 2e lijnNierstichting logo
over Chronische Nier Schade

Nierstichting
3 oktober 2013
 

Dagvoorzitter inspiratiesessie Bewegen op de werkvloerlogo High Five

High Five Promotions
5 juni 2013 

Moderator Ambitiesessies stakeholders Gezonde Schoollogo RIVM

RIVM Centrum Gezond Leven en MBO-raad
14 mei, 5 september en 16 december 2013

Workshop Teamontwikkeling logo PON

PON Volkswagen
29 november 2012

Dagvoorzitter De Blauwe Cirkel Bijeenkomstlogo Diabetesfonds

Diabetes Fonds
14 november 2012

Moderator Inspiratiecirkel Overijsselse Sportontmoetinglogo Sportservice Overijssel

Sportservice Overijssel
2 november 2012

Dagvoorzitter Expertmeeting Topsportgem Leiden logo

Gemeente Leiden
september 2012

Moderator Expertmeeting Bewegen in woonzorginstellingenlogo NISB

NISB
25 juni 2012 

Dagvoorzitter symposium Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)logo CIAO

CIAO en Vrije Universiteit Amsterdam
14 juni 2012

Moderator workshop Effectief Samenwerken voor Zwolse verenigingenlogo Sportservice Zwolle

Sportservice Zwolle en vrijwilligerscentrale Zwolle
5 juni 2012

Train-de-trainer Natuursprong (2x 2-daagse trainingen)NISBlogo Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en NISB
maart en oktober 2012

Dagvoorzitter aftrap “ Naar een veilig sportklimaat” met minister Schipperslogo Rijksoverheid

Ministerie van VWS
24 november 2011

Training Effectief Samenwerken in samenwerking met Sef Vergoossenlogo LLTB

LLTB, afdeling Venray
15 november 2011

Trainer teamontwikkeling afdeling communicatielogo NISB

NISB
Resultaat: Actiepunten voor meer verbinding en levend houden van de visie
23 juni 2011

Begeleider brainstorm communicatiestrategie afd. communicatie en marketingVVN logo

Veilig verkeer Nederland
Resultaat: Visie en Speerpunten voor 2012
22 juni 2011

Training “Effectieve samenwerking” voor combinatiefunctionarissen ZwolleSportservice Zwolle

Sportservice Zwolle
Resultaat: inzicht en praktische handvatten in het omgaan met belangen,
beïnvloeding en besluitvorming
31 augustus 2011

Dagvoorzitter Diner Pensant top bedrijfsleven in Olympisch Stadionlogo NISBlogo Diabetesfonds

Diabetes Fonds en NISB (Sybilla Dekker en Clemence Ross)
Resultaat: Actiepunten beweegstimulering bij grote bedrijven
8 juni 2011

Dagvoorzitter drie inspiratiedagen “Geef het gezonde voorbeeld”logo NISBlogo voedingscentrum

Voedingcentrum en NISB
Resultaat: goed gewaardeerde begeleiding
24 mei, 7 en 21 juni 2011

Trainingen Natuurspronglogo NISBlogo Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en NISB
Resultaat: goed opgeleide trainers/begeleiders Natuursprong
maart, april 2011

Dagvoorzitter expertmeeting Snelfietsrouteslogo Fietsersbond

Fietsersbond (kernteam Fietsfilevrij)
28 september 2010

Workshop Olympisch Vuur op GezondWerken-Eventlogo Santar

Santar
9 september 2010

Begeleiding en ontwikkeling Unit Training en Opleidinglogo NISB

NISB
juni – november 2010

Begeleiding partnersessie Heel Nederland Fietstlogo NISBlogo Fietsersbond

Fietsersbond en NISB
17 juni 2010

Teamtrainingen voor Wonen Centraal en Rijksdienst voor het Wegverkeerlogo Urbanus

Urbanus Training & Coaching
4 juni en 24 september 2010

Dagvoorzitter congres “Limburg beweegt naar de toekomst”Huis voor de Sport Limburgprovincie Overijssel

Provincie Overijssel en Huis voor de Sport Limburg
3 juni 2010

Begeleiding inspiratiesessie Traploopweek 2010NISBDiabetes Fonds

Diabetes Fonds en NISB
11 maart 2010

Dagvoorzitter Relatiedag NASBNISB

NISB
27 mei 2010

Training lokaal campagnevoerenNISBXplore logo

Xplore en NISB
20 mei 2010

Begeleiding heidagen NatuursprongStaatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
28 januari en 9 februari 2010 

 

 
© Zanskar