Training Duurzame Partnerships

WERKATELIER OVER CO-CREATIE MET MAATSCHAPPELIJKE WINST

Steeds meer gemeenten, (semi)publieke instellingen en maatschappelijke organisaties zoeken private partners om gezamenlijke idealen te bereiken. Vooral in settings waarin meer omgevingsbewust, wijkgericht of van ‘buiten naar binnen’ wordt gewerkt, ontstaan nieuwe allianties en vormen van publiek-private samenwerking.

Of het nu gaat om gezondheidsbevordering, onderwijsvernieuwing, leefstijlverandering, milieubewustzijn of veiligheidsvergroting, alleen red je het als organisatie vaak niet. Je hebt de expertise, het netwerk, het geld of de communicatiekracht van een ander nodig om het tij te keren. Samenwerking met nieuwe (bedrijfs)partners ligt dan voor de hand, maar kent zo zijn eigen dynamiek en valkuilen.

Hoe organiseer je die co-creatie tussen de wereld van de commercie en het publieke domein? Hoe mobiliseer je die gezamenlijke krachten en zet je ze goed in zonder de eigenwaarde van de organisaties uit het oog te verliezen? Wat is er nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en tot verbinding en samenwerking te komen? Hoe kan jij publiek-private allianties tot stand brengen die eff ectief en duurzaam zijn en bovenal leiden tot impact en vernieuwing? Antwoorden daarop vind je in ons werkatelier ‘effectieve en duurzame partnerships’.

Hoezo een werkatelier? 

De naam zegt het al… in een werkatelier wordt gewerkt. Liefst op ambachtelijke wijze, maar ook door gebruik te maken van moderne middelen en concepten. We gaan direct aan de slag. Op basis van korte theoretische blokken werkt ieder aan een eigen gekozen, praktische case. Je ontwikkelt een visie, bouwt aan een strategie, maakt een partnerselectie en ontwerpt een propositie. Met feedback van de deelnemers en de trainers weet je aan het eind van het atelier hoe je het best duurzame en effectieve partners aan je kunt binden. Je neemt daarvoor de ingrediënten ‘onder je arm’ mee naar huis. 

Wat levert dit werkatelier je op? 

Dit werkatelier gaat over de kunst van het bouwen aan en regisseren van effectieve en duurzame partnerships. 

Na afloop van het tweedaagse werkatelier: 

– heb je een passende visie en partnerstrategie ontworpen rond een eigen gekozen thema;
– ken je de kansen en valkuilen van het werken in partnerships en allianties;
– heb je handvatten voor een goede selectie en acquisitie van partijen;
– kun je zelf een propositie opstellen en weet je deze succesvol over te brengen;
– heb je kennis en vaardigheden opgedaan met onderhandelen en omgaan met belangentegenstellingen;
– weet je manieren om verschillende culturen bij elkaar te brengen en te houden;
– kun je een samenwerkingsmodel ontwerpen en implementeren;
– heb je een beter inzicht in je eigen stijl als regisseur van impactvolle partnerships. 

Hoe is het tweedaagse werkatelier opgebouwd? 

De basis van de incompanytraining bestaat uit twee losse dagen en is op verzoek uit te breiden met meerdere dagdelen en thema’s. Elk atelier is maatwerk. Samen bepalen we de inhoudelijke thema’s en gewenste resultaten. Van tevoren kiezen we de persoonlijke cases. 

Kernelementen uit het werkatelier zijn in ieder geval: 

– introductie in alliantiemanagement en partnershipbuilding;
– visieontwikkeling en strategievorming;
– werving en selectie van kansrijke kandidaatpartners;
– morele dilemma’s en afbreukrisico’s;
– organisatiemodellen voor partnerships;
– van contact naar contract (incl. proposal-design);
– sturen op impact en relatiemanagement;
– het regisseren van verwachtingen en resultaten;
– leren pitchen, onderhandelen en belangen benoemen;
– competentiemanagement. 

Voor wie is dit werkatelier? 

Het werkatelier “duurzame en effectieve partnerships” is bedoeld voor projectleiders, kwartiermakers, procesmanagers en (senior)adviseurs uit de publieke en maatschappelijke sector die beter willen worden in het opbouwen en regisseren van (private) partnerships. 

Trainers

De training wordt gegeven door Jaap de Graaf en Annelies Krikke.

Jaap de Graaf
Jaap is eigenaar van Zanskar Training, Consultancy, Travel en wordt als trainer, kwartiermaker en procesmanager ingezet bij tal van maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden. Hij heeft het vermogen om mensen en partijen op bezielende wijze te verbinden en houdt daarbij oog voor de gezamenlijke missie. Hij heeft rijke ervaring als alliantiemanager in de sectoren sport, gezondheidspreventie, onderwijs, natuur&milieu en verkeer. Daarnaast is hij in de afgelopen tien jaar veelvuldig betrokken bij de opzet van publiekprivate samenwerkingen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

Annelies Krikke
Annelies is eigenaar van KrikkeConnect en heeft veel ervaring bij de lokale overheid, zowel in beleidsadvisering als in de processen. De thema’s sport, gezondheid, wijkgericht werken en publiek private samenwerking zijn bekend terrein voor haar. Als projectleider en adviseur is ze altijd op zoek naar creatieve verbindingen en oplossingen, waarbij ze zoekt naar de win-win in het maatschappelijke speelveld. 

 

Groepsgrootte 8-12 personen

Meer informatie over Activerende Werkvormen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.