Zanskar Training & Moderating

Begeleiding van mens en organisatie

Als specialist in het creëren van ervaringsgerichte leeromgevingen biedt Zanskar trainingen met activerende werkvormen waarin individu, team en organisatie worden uitgedaagd om te reflecteren én te vernieuwen. Naast trainingen worden ook actieve brainstormsessies, intervisies, conferenties, expertmeetings en congressen professioneel begeleid. Het moderaten van uw bijeenkomst is bij Zanskar in goede handen.

Trainingen

Dit zijn de trainingen die jou verder brengen. Alle trainingen van Zanskar kennen dezelfde energetische en succesvolle aanpak.

  • Ervaringsgericht leren
  • Niet leren door praten, maar door te doen
  • Trainers kennen de praktijk
  • Ze weten in welke context deelnemers werken
  • Resultaten die beklijven
  • Je brengt het geleerde echt in de praktijk. Goed voor jou én je werkgever!
  • Interactieve en fysieke werkvormen
  • Met beweging (in de buitenlucht), spel, verhalen en creatieve invalshoeken wordt het leerproces optimaal begeleid
  • De methodeloze methode
  • Trainers zetten zichzelf in als instrument om te werken met wat leeft bij deelnemers

Trainers van Zanskar hebben meer dan 20 jaar ervaring en zijn geschoold in zowel didactiek als persoonlijke ontwikkeling.

Informeer naar de mogelijkheden voor jou en je organisatie.

Bekijk het trainingsoverzicht.

Open Space

Zanskar gebruikt op congressen en symposia regelmatig de Open Space techniek. Hierbij worden de workshops ter plekke bedacht en begeleid door het publiek zelf. Binnen een gekozen hoofdthema of kernvraag (bijv. 'Onze zwembaden moeten veiliger' of 'De omgeving van het kind moet gezonder') mogen deelnemers zelf aangeven waarover ze met anderen willen praten en vormen daarbij adviesteams. De kennis en energie worden dan van nature aangeboord en ten volle benut.

Wilt u meer weten over de Open Space techniek neem even dan contact op.