Zanskar Consultancy

Realisatie van gezonde doelen

Complexe opdrachten in een turbulente omgeving zijn bij Zanskar in goede handen, vooral waar samenwerking en draagvlak vereist is. Onze benadering stoelt op een combinatie van resultaatgerichtheid en procesgevoeligheid. We sturen op een duurzaam effect door koersen uit te zetten, mensen te enthousiasmeren, organisaties te mobiliseren en netwerken te beïnvloeden. Zanskar wordt veel gevraagd als kwartiermaker, alliantiemanager, netwerk- en coalitievormer en coördinator van allerlei samenwerkingsprocessen.

Enkele voorbeelden

Zanskar is kwartiermaker en alliantiemanager geweest van Alliantie Nederland Rookvrij waaruit Rookvrije Generatie is voortgekomen.

Zanskar heeft de fusie begeleid tussen Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur in Limburg.

Zanskar heeft het proces begeleid van Aanvalsplan Overgewicht voor de provincie Limburg.

Zanskar is kwartiermaker geweest van allianties op het gebied van gezonde voeding, alcoholpreventie en sport&bewegen voor Gezonde Generatie bij de Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Wij helpen met de realisatie van uw project

Focus op gezondheid