Organisatieopstelling op het podium

Om de kwaliteit van samenwerking bij de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht letterlijk in beeld te brengen werden poppen op het podium gebruikt tijdens een congres over overgewicht in Den Bosch. De poppen representeerden de beroepsgroepen in de zaal en werden door de centrale zorgverlener “op hun plaats gezet”.
Kijk voor meer voorbeelden op Zanskar Consultancy.