Organisatieopstelling op het podium

Om de kwaliteit van samenwerking bij de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht letterlijk in beeld te brengen werden poppen op...