Actieve werkvormen

In alle interventies kiezen wij voor Actieve werkvormen vanuit het principe: “You hear and you forget, you see and you...

Organisatieopstelling op het podium

Om de kwaliteit van samenwerking bij de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht letterlijk in beeld te brengen werden poppen op...